Jak začít pracovat na úkolu?

Jakým způsobem začít práci na úkolu a jak ji ukončit?
Autor: Backy
Aktualizováno před 2 lety

Horní lišta

V horní liště klikněte na modré tlačítko pro začátek úkolu. Vyskočí na Vás okno, kde vyberte úkol, na kterém chcete pracovat. Do popisu činnosti vložte informaci, na čem přesně zrovna pracujete (např. vytvoření úkolu, opravy úkolu, implementace úkolu, testování úkolu apod.). Na konci vyberte, jestli je činnost fakturační nebo ne a můžete Začít práci na úkolu.

 = Ikona pro začátek práce na úkolu na horní liště

Přehled úkolů

Druhou možností je začít práci na úkolu v sekci Úkoly / Přehled úkolů. Zde si najděte, na kterém úkolu chcete pracovat, a klikněte u něj na zelené tlačítko znázorňující stopky. Vyskočí na Vás okno, kde vyberte úkol, na kterém chcete pracovat. Do popisu činnosti vložte informaci, na čem přesně zrovna pracujete (např. vytvoření úkolu, opravy úkolu, implementace úkolu, testování úkolu apod.). Na konci vyberte, jestli je činnost fakturační nebo ne a můžete Začít práci na úkolu.

 = Ikona pro začátek práce na úkolu v přehledu úkolů

Zodpovědělo to Vaši otázku?