Jak vytvořit nové oddělení?

Co je potřeba k vytvoření oddělení a kdo může být manažer oddělení?
Autor: Backy
Aktualizováno před 3 lety

Oddělení můžete založit v sekci Nastavení / Oddělení kliknutím na tlačítko Založit oddělení.

Každé oddělení musí mít svůj název a svého manažera. Název oddělení se bude propisovat napříč Backy.

Zodpovědělo to Vaši otázku?