Co je to číselník?

Jak funguje a k čemu slouží?
Autor: Backy
Aktualizováno před 4 lety

Číselník je vlastně nástroj pro tvorbu předdefinovaných hodnot, se kterými pracujete napříč celou Backy. 

V každé kategorii číselníku si zvolíte, co se má zobrazovat u vybrané sekce. Když si pro příklad zvolíme číselník Stavu úkolů, tak se zamyslíme, v jakém stavu se úkol může nacházet. Pro náš příklad vytvoříme následující stavy úkolu:

  • Ke zpracování
  • V řešení
  • Testování
  • Dokončeno

Když je číselník Stavu úkolů nastaven, tak zaměstnanec může vybrat při vytváření jen předdefinované hodnoty pro pole Stav úkolu. Stejně tak se tyto stavy budou zobrazovat jako sloupce ve Scrum boardu.

Tímto způsobem to funguje pro všechny předdefinované hodnoty v Backy. Můžete si Backy tedy upravit podle vlastních představ a používat termíny, které již máte ve firmě zažité.

Zodpovědělo to Vaši otázku?